Projektowanie tarcz

Mariusz BAYER Beyrowski. Opublikowano w Android

Informacje o projektowaniu tarcz można znaleźć w Internecie ale są one bardzo chaotyczne, postanowiłem więc je trochę uporządkować. W trakcie projektowania, uzupełniam moją bazę danych dotyczącą oprogramowania a efekty tej pracy będą także zamieszczone poniżej.

Struktura definicji tarczy jest dość prosta i jest określona w pliku „clock_skin.xml”, przykładowo dla prostej tarczy jak na obrazku poniżej

drh1a

Wygląda tak:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<clockskin>
                <drawable>
                               <name>vinyl4.png</name>
                               <rotate>3</rotate>
                               <mulrotate>3</mulrotate>
                </drawable>
                <drawable>
                               <name>vinyl4A.png</name>
                               <rotate>3</rotate>
                               <direction>2</direction>
                               <mulrotate>1</mulrotate>
                </drawable>
                <drawable>
                               <name>tarcza.png</name>
                </drawable>
                <drawable>
                               <name>morda2.png</name>
                               <centerX>-53</centerX>
                               <centerY>4</centerY>
                </drawable>
                <drawable>
                               <name>t-godz.png</name>
                               <rotate>1</rotate>
                </drawable>
                <drawable>
                               <name>t-min.png</name>
                               <rotate>2</rotate>
                </drawable>
                <drawable>
                               <name>t-sec.png</name>
                               <rotate>3</rotate>
                               <direction>1</direction>
                </drawable>
</clockskin>

 

Jeszcze trochę umiejętności projektowania grafiki (np. PHOTOSHOP), konwersja na pliki graficzne w formacie .png i można tworzyć własne tarcze.

Wszystkie kody, które udało mi się sklasyfikować i przetestować są zamieszczone w poniższych tabelach:

 

  1. FOR <name>image.png</name>
arraytype index: Index: Action: Opis:
ROTATABLE_STATIC 0    
ROTATABLE_HOUR 1    
ROTATABLE_MINUTE 2    
ROTATABLE_SECOND 3    
ROTATABLE_MONTH 4    
ROTATABLE_WEEKDAY 5    
ROTATABLE_BATTERY_180_ANGLE 6    
ROTATABLE_24_HOURS 7    
ROTATABLE_HOUR_SHADOW 8    
ROTATABLE_MINUTE_SHADOW 9    
ROTATABLE_SECOND_SHADOW 10    
ROTATABLE_DAY 11    
ROTATABLE_BATTERY_CUSTOM_ANGLE 12    
ROTATABLE_ROTATE_MODE 13    
ROTATABLE_BALANCE 14    
<rotate>Index</rotate>      
ROTATE_MODE_HOUR12 1   godzina kąta obrotu wskazówki
ROTATE_MODE_MINUTE 2   minutowy kąt obrotu wskazówki
ROTATE_MODE_MILLISECOND 3   sekundowy kąt obrotu ręki
ROTATE_MODE_MONTH 4   kwiecień kąt obrotu
ROTATE_MODE_WEEKDAY 5   kąt obrotu 5 tygodni
ROTATE_MODE_BATTERY 6   kąt obrotu baterii
ROTATE_MODE_HOUR24 7    
ROTATE_MODE_STEPS 2    
ROTATE_MODE_DAY 8    
       
  1. FOR <name>file.xml</name>
arraytype index: Index: Action: Opis:
TYPE_ROTATABLE 0    
TYPE_YEAR_MONTH_DAY 1 yearmonthday

cyfrowy rok, miesiąc i dzień, na przykład 2015-01-01, przy użyciu 11 zdjęć, obrazy od 1 do 10 to cyfry od 0 do 9, a 11 zdjęcie to obraz segmentacji daty

TYPE_MONTH_DAY 2 monthday cyfrowe daty miesiąca, takie jak 10-01, przy użyciu 11 zdjęć, obrazy od 1 do 10 to cyfry od 0 do 9, a obraz 11 to obraz z podziałem miesiąca i daty
TYPE_MONTH 3 month miesiąc wykorzystując 12 obrazków do wskazania 12 miesięcy, 1—12
TYPE_DAY 4 day daty za pomocą 10 zdjęć, 0--9
TYPE_WEEKDAY 5 weekday dzień powszedni: 5 tygodni, siedem obrazów, od niedzieli do poniedziałku
TYPE_HOUR_MINUTE 6 hourminute

czas cyfrowy, na przykład godzina i minuta 10:59, obraz 1–10 jest skonfigurowany z cyframi 0–9, obraz 11. jest skonfigurowany z podziałem mapy, obraz 12. jest skonfigurowany z AM, a obraz 13. obraz jest skonfigurowany z PM.

Jeśli nie ma przedpołudnia i popołudnia, nie jest to konieczne. Punktem środkowym tej konfiguracji kombinacji jest środkowy punkt numeru. Jeśli jest AMPM, zostanie on automatycznie dodany z tyłu numeru

TYPE_HOUR 7 hour godzin, 0-9 zdjęć
TYPE_MINUTE 8 minute minut, 0-9 zdjęć
TYPE_SECOND 9 second sekund, 0-9 zdjęć
TYPE_WEATHER 10 weather

warunki pogodowe, poprawnie 15 zdjęć:

Kolejność obrazu: Opis:
1 Słonecznie w ciągu dnia
2 Pochmurnie w ciągu dnia
3 Pochmurnie
4 mgła
5 lekki deszcz
6 Prysznice
7 Burza z piorunami
8 ulewny deszcz
9 śnieg
10 deszcz i śnieg
11 wysoka temperatura
12 niska temperatura
13 wiatr
14 Słonecznie w nocy
15 Pochmurnie w nocy
TYPE_TEMPERATURE 11 temprature temperatura, cztery cyfry, pierwszy znak minus, ostatnia jednostka, zdjęcia są skonfigurowane jako numery 1-10, 11. zdjęcie to znak ujemny, a 12. zdjęcie to jednostka
TYPE_STEPS 12 steps kroki, pięć cyfr, jeśli wysoki bit jest pusty, użyj specjalnego obrazu, skonfiguruj liczby 0-9 dla 1-10 i skonfiguruj specjalny obraz dla 11
TYPE_HEART_RATE 13 heartrate ostatnie wyniki tętna, 10 zdjęć, 0-9
TYPE_BATTERY 14 battery level poziom baterii, trzy cyfry, jeśli wysoki bit jest pusty, używany jest specjalny obrazek, 1-10 wyposażony jest w cyfry 0-9, 10-ty jest wyposażony w specjalny obrazek, a 11 w symbol %
TYPE_SPECIAL_SECOND 15 special second specjalna sekunda, 15 zdjęć działającego sekundnika, jeden kolor dla tego, który minął, a inny kolor dla tego, który nie minął, dwa zdjęcia, pierwszy to obraz, który minął, drugi to normalny obraz
TYPE_YEAR 16    
TYPE_BATTERY_PICTURE_CIRCLE 17    
TYPE_STEPS_PICTURE_CIRCLE 18    
TYPE_MOON_PHASE 19  

<image>_new_moon.png</image>

<image>_emei_up.png</image>

<image>_shang_xian_yue.png</image>

<image>_tu_yue_up.png</image>

<image>_full_moon.png</image>

<image>_tu_yue_down.png</image>

<image>_xia_xian_yue.png</image>

<image>_emei_down.png</image>

TYPE_YEAR_2 31    
TYPE_MISSED_CALLS 50    
TYPE_MISSED_SMS 51    
TYPE_BATTERY_CIRCLE 52    
TYPE STEPS PICTURE_WITH CIRCLE 2 53    
TYPE_KCAL 54    
TYPE_MISSED_CALLS_SMS 55    
TYPE_STEPS_CIRCLE 56    
TYPE_KCAL_CIRCLE 57    
TYPE_POWER_CIRCLE 58    
TYPE_DISTANCE_CIRCLE 59    
TYPE_DISTANCE 60    
TYPE_BATTERY_IMAGE 61    
animated_image 62   <name>animated_image_1.xml</name>
TYPE_BATTERY_IMAGE_CHARGING 63    
  67 GSM type  
  68 GSM signal  
TYPE_TEXT_PEDOMETER 97 pedometer text tekst krokomierza, rysuje tekst łuku obok tarczy, policz całkowitą liczbę kroków, możesz użyć <startAngle> , aby skonfigurować kąt początkowy, <direction>, aby skonfigurować kierunek, i <textsize>, aby skonfigurować rozmiar tekstu
TYPE_TEXT_HEARTRATE 98 heartrate text tekst tętna, rysuje tekst w kształcie łuku obok tarczy, ostatni wynik tętna, możesz użyć <startAngle> , aby skonfigurować kąt początkowy, <direction>, aby skonfigurować kierunek, i <textsize>, aby skonfigurować rozmiar tekstu
TYPE_CHARGING 99 charging battery Pozycja ikony ładowania baterii, nie ma potrzeby dopasowywania obrazu, tylko pozycja współrzędnych, skonfiguruj kolor tekstu i obrazu, aby użyć <color>
TYPE_TAP_ACTION 100  

    <arraytype>100</arraytype>

    <centerX>0</centerX>

    <centerY>0</centerY>

    <range>30</range>

    <cls>com.android.dialer</cls>

    <pkg>com.android.dialer.DialtactsWearActivity</pkg>

TYPE YEAR MONTH DAY 2 101   Year Month Day (YY/MM/DD)

POLA DLA <drawable></drawable>

<name>day_array.xml</name> Nazwa obrazu może być pojedynczym obrazem lub plikiem konfiguracyjnym xml, a plik xml reprezentuje tablicę obrazów wewnątrz
<centerX>0</centerX> Współrzędna X, domyślny punkt środkowy ekranu
<centerY>0</centerY> Współrzędna Y, domyślny punkt środkowy ekranu
<rotate>1</rotate>

znaczniki obrotu, takie jak wskazówka godzinowa i minutowa, patrz wyjaśnienie poniżej, aby uzyskać szczegółowe informacje o indeksie obrotu:

Typ obrotu: Index: Opis:
godzina 1 godzina kąta obrotu wskazówki
minuta 2 minutowy kąt obrotu wskazówki
sekunda 3 sekundowy kąt obrotu ręki
miesiąc 4 kwiecień kąt obrotu
tydzień 5 kąt obrotu 5 tygodni
bateria 6 kąt obrotu baterii
<angle>60</angle> jest dopasowane do <rotate> , kąta odchylenia obrotu, jeśli domyślnie zaczyna się od 0 stopni, teraz musi zaczynać się od 60°, a następnie skonfiguruj tutaj
<arraytype>2</arraytype> Jeśli obraz jest skonfigurowany za pomocą xml, jest używany do identyfikacji jego określonego typu, patrz indeks typów tablic poniżej
<color>1</color> Kolor grafiki ładowania, domyślnie biały, jeśli potrzebujesz czarnego, skonfiguruj 1, w przeciwnym razie nie możesz go skonfigurować
<mulrotate>3</mulrotate> jest dopasowane do <rotate> , wielokrotności normalnej prędkości obrotowej, domyślnie 1, jeśli jest regularna, domyślna prędkość obrotowa jest mnożona przez skonfigurowaną wartość, jeśli jest ujemna, podziel jego wartość bezwzględna
<startAngle>150</startAngle> Kąt początkowy tekstu łuku obok tarczy
<direction>1</direction> Kierunek obrotu, 1 zgodnie z ruchem wskazówek zegara, 2 przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, jeśli nie skonfigurowano, domyślnie jest zgodny z ruchem wskazówek zegara
<textsize>1</textsize> Rozmiar czcionki tekstu łuku obok tarczy, jeśli nie jest skonfigurowany, domyślnie jest to 19
<framerate>10.0000</framerate> ???
  1. POLA NIESPRAWDZONE???
arraytype index: Index: Action: Opis:
  1001 distance  
  1002 distance unit (0=KM, 1=miles)
  1011 temp unit (0=C, 1=F)

POBIERZ || DOWNLOAD


Built with HTML5 and CSS3 • Copyright © 1996-2023 by BAYERMAN