Instalacja

Mariusz BAYER Beyrowski. Opublikowano w Android

  1. Pobierz swoją ulubioną tarczę zegarka na Androida .
  2. Wypakuj plik 7z do folderu i podłącz zegarek do komputera jako pamięć masową.
  3. Otwórz Pamięć telefonu zegarka z My Computer lub This PC i poszukaj folderu o nazwie clockskin, jeśli nie istnieje, utwórz nowy folder i zmień jego nazwę na (między i ) clockskin nie powinno być spacji .clockskin
  4. Skopiuj folder Android Clock Skin, który rozpakowałeś step 2do clockskinfolderu.
  5.  Upewnij się, że nazwa skopiowanego folderu nie zawiera spacji. Jeśli są spacje, usuń je lub zastąp łącznikiem (_).
  6.  Odłącz zegarek, naciśnij i przytrzymaj tarczę zegarka i wybierz nową tarczę.

UWAGA!!!

Czasami nowo załadowana tarcza zegarka nie pojawi się w menu wyboru tarczy zegarka. Aby to naprawić, wybierz ikonkę odświeżania lub uruchom ponownie zegarek, wyczyści pamięć podręczną i ponownie załaduje wszystkie tarcze zegarka.

Projektowanie tarcz

Mariusz BAYER Beyrowski. Opublikowano w Android

Informacje o projektowaniu tarcz można znaleźć w Internecie ale są one bardzo chaotyczne, postanowiłem więc je trochę uporządkować. W trakcie projektowania, uzupełniam moją bazę danych dotyczącą oprogramowania a efekty tej pracy będą także zamieszczone poniżej.

Struktura definicji tarczy jest dość prosta i jest określona w pliku „clock_skin.xml”, przykładowo dla prostej tarczy jak na obrazku poniżej

drh1a

Wygląda tak:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<clockskin>
                <drawable>
                               <name>vinyl4.png</name>
                               <rotate>3</rotate>
                               <mulrotate>3</mulrotate>
                </drawable>
                <drawable>
                               <name>vinyl4A.png</name>
                               <rotate>3</rotate>
                               <direction>2</direction>
                               <mulrotate>1</mulrotate>
                </drawable>
                <drawable>
                               <name>tarcza.png</name>
                </drawable>
                <drawable>
                               <name>morda2.png</name>
                               <centerX>-53</centerX>
                               <centerY>4</centerY>
                </drawable>
                <drawable>
                               <name>t-godz.png</name>
                               <rotate>1</rotate>
                </drawable>
                <drawable>
                               <name>t-min.png</name>
                               <rotate>2</rotate>
                </drawable>
                <drawable>
                               <name>t-sec.png</name>
                               <rotate>3</rotate>
                               <direction>1</direction>
                </drawable>
</clockskin>

 

Jeszcze trochę umiejętności projektowania grafiki (np. PHOTOSHOP), konwersja na pliki graficzne w formacie .png i można tworzyć własne tarcze.

Wszystkie kody, które udało mi się sklasyfikować i przetestować są zamieszczone w poniższych tabelach:

 

  1. FOR <name>image.png</name>
arraytype index: Index: Action: Opis:
ROTATABLE_STATIC 0    
ROTATABLE_HOUR 1    
ROTATABLE_MINUTE 2    
ROTATABLE_SECOND 3    
ROTATABLE_MONTH 4    
ROTATABLE_WEEKDAY 5    
ROTATABLE_BATTERY_180_ANGLE 6    
ROTATABLE_24_HOURS 7    
ROTATABLE_HOUR_SHADOW 8    
ROTATABLE_MINUTE_SHADOW 9    
ROTATABLE_SECOND_SHADOW 10    
ROTATABLE_DAY 11    
ROTATABLE_BATTERY_CUSTOM_ANGLE 12    
ROTATABLE_ROTATE_MODE 13    
ROTATABLE_BALANCE 14    
<rotate>Index</rotate>      
ROTATE_MODE_HOUR12 1   godzina kąta obrotu wskazówki
ROTATE_MODE_MINUTE 2   minutowy kąt obrotu wskazówki
ROTATE_MODE_MILLISECOND 3   sekundowy kąt obrotu ręki
ROTATE_MODE_MONTH 4   kwiecień kąt obrotu
ROTATE_MODE_WEEKDAY 5   kąt obrotu 5 tygodni
ROTATE_MODE_BATTERY 6   kąt obrotu baterii
ROTATE_MODE_HOUR24 7    
ROTATE_MODE_STEPS 2    
ROTATE_MODE_DAY 8    
       
  1. FOR <name>file.xml</name>
arraytype index: Index: Action: Opis:
TYPE_ROTATABLE 0    
TYPE_YEAR_MONTH_DAY 1 yearmonthday

cyfrowy rok, miesiąc i dzień, na przykład 2015-01-01, przy użyciu 11 zdjęć, obrazy od 1 do 10 to cyfry od 0 do 9, a 11 zdjęcie to obraz segmentacji daty

TYPE_MONTH_DAY 2 monthday cyfrowe daty miesiąca, takie jak 10-01, przy użyciu 11 zdjęć, obrazy od 1 do 10 to cyfry od 0 do 9, a obraz 11 to obraz z podziałem miesiąca i daty
TYPE_MONTH 3 month miesiąc wykorzystując 12 obrazków do wskazania 12 miesięcy, 1—12
TYPE_DAY 4 day daty za pomocą 10 zdjęć, 0--9
TYPE_WEEKDAY 5 weekday dzień powszedni: 5 tygodni, siedem obrazów, od niedzieli do poniedziałku
TYPE_HOUR_MINUTE 6 hourminute

czas cyfrowy, na przykład godzina i minuta 10:59, obraz 1–10 jest skonfigurowany z cyframi 0–9, obraz 11. jest skonfigurowany z podziałem mapy, obraz 12. jest skonfigurowany z AM, a obraz 13. obraz jest skonfigurowany z PM.

Jeśli nie ma przedpołudnia i popołudnia, nie jest to konieczne. Punktem środkowym tej konfiguracji kombinacji jest środkowy punkt numeru. Jeśli jest AMPM, zostanie on automatycznie dodany z tyłu numeru

TYPE_HOUR 7 hour godzin, 0-9 zdjęć
TYPE_MINUTE 8 minute minut, 0-9 zdjęć
TYPE_SECOND 9 second sekund, 0-9 zdjęć
TYPE_WEATHER 10 weather

warunki pogodowe, poprawnie 15 zdjęć:

Kolejność obrazu: Opis:
1 Słonecznie w ciągu dnia
2 Pochmurnie w ciągu dnia
3 Pochmurnie
4 mgła
5 lekki deszcz
6 Prysznice
7 Burza z piorunami
8 ulewny deszcz
9 śnieg
10 deszcz i śnieg
11 wysoka temperatura
12 niska temperatura
13 wiatr
14 Słonecznie w nocy
15 Pochmurnie w nocy
TYPE_TEMPERATURE 11 temprature temperatura, cztery cyfry, pierwszy znak minus, ostatnia jednostka, zdjęcia są skonfigurowane jako numery 1-10, 11. zdjęcie to znak ujemny, a 12. zdjęcie to jednostka
TYPE_STEPS 12 steps kroki, pięć cyfr, jeśli wysoki bit jest pusty, użyj specjalnego obrazu, skonfiguruj liczby 0-9 dla 1-10 i skonfiguruj specjalny obraz dla 11
TYPE_HEART_RATE 13 heartrate ostatnie wyniki tętna, 10 zdjęć, 0-9
TYPE_BATTERY 14 battery level poziom baterii, trzy cyfry, jeśli wysoki bit jest pusty, używany jest specjalny obrazek, 1-10 wyposażony jest w cyfry 0-9, 10-ty jest wyposażony w specjalny obrazek, a 11 w symbol %
TYPE_SPECIAL_SECOND 15 special second specjalna sekunda, 15 zdjęć działającego sekundnika, jeden kolor dla tego, który minął, a inny kolor dla tego, który nie minął, dwa zdjęcia, pierwszy to obraz, który minął, drugi to normalny obraz
TYPE_YEAR 16    
TYPE_BATTERY_PICTURE_CIRCLE 17    
TYPE_STEPS_PICTURE_CIRCLE 18    
TYPE_MOON_PHASE 19  

<image>_new_moon.png</image>

<image>_emei_up.png</image>

<image>_shang_xian_yue.png</image>

<image>_tu_yue_up.png</image>

<image>_full_moon.png</image>

<image>_tu_yue_down.png</image>

<image>_xia_xian_yue.png</image>

<image>_emei_down.png</image>

TYPE_YEAR_2 31    
TYPE_MISSED_CALLS 50    
TYPE_MISSED_SMS 51    
TYPE_BATTERY_CIRCLE 52    
TYPE STEPS PICTURE_WITH CIRCLE 2 53    
TYPE_KCAL 54    
TYPE_MISSED_CALLS_SMS 55    
TYPE_STEPS_CIRCLE 56    
TYPE_KCAL_CIRCLE 57    
TYPE_POWER_CIRCLE 58    
TYPE_DISTANCE_CIRCLE 59    
TYPE_DISTANCE 60    
TYPE_BATTERY_IMAGE 61    
animated_image 62   <name>animated_image_1.xml</name>
TYPE_BATTERY_IMAGE_CHARGING 63    
  67 GSM type  
  68 GSM signal  
TYPE_TEXT_PEDOMETER 97 pedometer text tekst krokomierza, rysuje tekst łuku obok tarczy, policz całkowitą liczbę kroków, możesz użyć <startAngle> , aby skonfigurować kąt początkowy, <direction>, aby skonfigurować kierunek, i <textsize>, aby skonfigurować rozmiar tekstu
TYPE_TEXT_HEARTRATE 98 heartrate text tekst tętna, rysuje tekst w kształcie łuku obok tarczy, ostatni wynik tętna, możesz użyć <startAngle> , aby skonfigurować kąt początkowy, <direction>, aby skonfigurować kierunek, i <textsize>, aby skonfigurować rozmiar tekstu
TYPE_CHARGING 99 charging battery Pozycja ikony ładowania baterii, nie ma potrzeby dopasowywania obrazu, tylko pozycja współrzędnych, skonfiguruj kolor tekstu i obrazu, aby użyć <color>
TYPE_TAP_ACTION 100  

    <arraytype>100</arraytype>

    <centerX>0</centerX>

    <centerY>0</centerY>

    <range>30</range>

    <cls>com.android.dialer</cls>

    <pkg>com.android.dialer.DialtactsWearActivity</pkg>

TYPE YEAR MONTH DAY 2 101   Year Month Day (YY/MM/DD)

POLA DLA <drawable></drawable>

<name>day_array.xml</name> Nazwa obrazu może być pojedynczym obrazem lub plikiem konfiguracyjnym xml, a plik xml reprezentuje tablicę obrazów wewnątrz
<centerX>0</centerX> Współrzędna X, domyślny punkt środkowy ekranu
<centerY>0</centerY> Współrzędna Y, domyślny punkt środkowy ekranu
<rotate>1</rotate>

znaczniki obrotu, takie jak wskazówka godzinowa i minutowa, patrz wyjaśnienie poniżej, aby uzyskać szczegółowe informacje o indeksie obrotu:

Typ obrotu: Index: Opis:
godzina 1 godzina kąta obrotu wskazówki
minuta 2 minutowy kąt obrotu wskazówki
sekunda 3 sekundowy kąt obrotu ręki
miesiąc 4 kwiecień kąt obrotu
tydzień 5 kąt obrotu 5 tygodni
bateria 6 kąt obrotu baterii
<angle>60</angle> jest dopasowane do <rotate> , kąta odchylenia obrotu, jeśli domyślnie zaczyna się od 0 stopni, teraz musi zaczynać się od 60°, a następnie skonfiguruj tutaj
<arraytype>2</arraytype> Jeśli obraz jest skonfigurowany za pomocą xml, jest używany do identyfikacji jego określonego typu, patrz indeks typów tablic poniżej
<color>1</color> Kolor grafiki ładowania, domyślnie biały, jeśli potrzebujesz czarnego, skonfiguruj 1, w przeciwnym razie nie możesz go skonfigurować
<mulrotate>3</mulrotate> jest dopasowane do <rotate> , wielokrotności normalnej prędkości obrotowej, domyślnie 1, jeśli jest regularna, domyślna prędkość obrotowa jest mnożona przez skonfigurowaną wartość, jeśli jest ujemna, podziel jego wartość bezwzględna
<startAngle>150</startAngle> Kąt początkowy tekstu łuku obok tarczy
<direction>1</direction> Kierunek obrotu, 1 zgodnie z ruchem wskazówek zegara, 2 przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, jeśli nie skonfigurowano, domyślnie jest zgodny z ruchem wskazówek zegara
<textsize>1</textsize> Rozmiar czcionki tekstu łuku obok tarczy, jeśli nie jest skonfigurowany, domyślnie jest to 19
<framerate>10.0000</framerate> ???
  1. POLA NIESPRAWDZONE???
arraytype index: Index: Action: Opis:
  1001 distance  
  1002 distance unit (0=KM, 1=miles)
  1011 temp unit (0=C, 1=F)

POBIERZ || DOWNLOAD


BAYER POWER v.2b

Mariusz BAYER Beyrowski. Opublikowano w Android

PB2b1


POBIERZ || DOWNLOAD


Tarcza inspirowana licznikiem energii elektrycznej - pierwotnie wymyślona jako klasyczny zegarek z kolekcji TOKYO FLASH:

TF kWh

Wersja inspirowana licznikiem energii elektrycznej. Tym razem z ciemną tarczą oraz wymiennym logo.

Można wymienić plik "logo.png" logo na dowolny plik o rozmiarach 200x56 pikseli oraz "logo-tw.png" logo tw na inny o zozmiarach 112x36 pikseli.

 

UWAGA!!! Tarcza zawiera kody, które nie są obsługiwane przez program ClockSkinMaker!!! Plik „clock_skin.xml” należy edytować ręcznie. Po edycji warto podejrzeć tarczę w programie ClockSkinMaker bo jeżeli popełniliśmy błąd w strukturze pliku „clock_skin.xml” to tarcza nie załaduje się poprawnie. Ponadto tarcza z błędami może zawiesić nasz Smartwatch!

BAYER POWER v.1c

Mariusz BAYER Beyrowski. Opublikowano w Android

PB1c1


POBIERZ || DOWNLOAD


Tarcza inspirowana licznikiem energii elektrycznej - pierwotnie wymyślona jako klasyczny zegarek z kolekcji TOKYO FLASH:

TF kWh

Wersja z klasyczną, białą tarczą.

 

UWAGA!!! Tarcza zawiera kody, które nie są obsługiwane przez program ClockSkinMaker!!! Plik „clock_skin.xml” należy edytować ręcznie. Po edycji warto podejrzeć tarczę w programie ClockSkinMaker bo jeżeli popełniliśmy błąd w strukturze pliku „clock_skin.xml” to tarcza nie załaduje się poprawnie. Ponadto tarcza z błędami może zawiesić nasz Smartwatch!

BAYER POWER v.2c

Mariusz BAYER Beyrowski. Opublikowano w Android

PB2c1


POBIERZ || DOWNLOAD


Tarcza inspirowana licznikiem energii elektrycznej - pierwotnie wymyślona jako klasyczny zegarek z kolekcji TOKYO FLASH:

TF kWh

Wersja z ciemną tarczą bez logo..

 

UWAGA!!! Tarcza zawiera kody, które nie są obsługiwane przez program ClockSkinMaker!!! Plik „clock_skin.xml” należy edytować ręcznie. Po edycji warto podejrzeć tarczę w programie ClockSkinMaker bo jeżeli popełniliśmy błąd w strukturze pliku „clock_skin.xml” to tarcza nie załaduje się poprawnie. Ponadto tarcza z błędami może zawiesić nasz Smartwatch!

Built with HTML5 and CSS3 • Copyright © 1996-2023 by BAYERMAN